Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:17543/2020
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 14.08.2020, 12:08