Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:25227/2020
Rezort:Národný bezpečnostný úrad
Rezortné číslo:
Predkladateľ:riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 20.11.2020, 12:25