Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:29120/2015
Rezort:Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Rezortné číslo:
Predkladateľ:generálny prokurátor
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.08.2015, 11:14