Návrh zákona o Komore geodetov a kartografov

Číslo materiálu:19054/2021
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 09.09.2021, 15:18