Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048

Číslo materiálu:24902/2022
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 09.08.2022, 15:07