Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím

Číslo materiálu:23220/2023
Rezort:Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.06.2023, 11:48