Návrh zákona o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:27677/2021
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 02.12.2021, 10:41